Zaplatíte hned při vyzvednutí s dopravou zdarma po celé Praze!

Reklamační a nákupní řád, obchodní podmínky.

Rezervace: Dort objednávejte minimálně 3 pracovní dny předem


Provozovatel e-shopu donbakery.cz:

Donbakery s.r.o.
se sídlem
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČ: 25651552 
Kontakty:
jednatel: Alina Turova
tel.: 776409026
e-mail: info@donbakery.cz
www.donbakery.cz

Předmět činnosti e-shopu.


Příprava dortů a cukrovinek – viz naši aktuální nabídku pro koncové zákazníky, rozvoz zakázek
po Praze a Středočeském kraji. Nelze zasílat do zahraničí.


Ceny zboží.


Cena se řídí aktuálními platnými ceníky Donbakery s.r.o.
Provozovatel internetového obchodu Donbakery s.r.o., je plátcem DPH.
Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu donbakery.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH.


Platba.


Platbu je možné provést několika způsoby:

• předem přes platební bránu g-pay platební kartou
• předem převodem na č. ú. 2901005764/2010 vedený u Fio Banky.


Dopravné a balné.


Ceny dopravy jsou následující:
• Praha - Šeberov a Hrnčíře  zdarma
• Praha 4 paušální poplatek 50 Kč
• celá Praha  paušální poplatek 100 Kč

Balné je 20 Kč za každý kus objednaného dortu.


Expedice, termín a způsob dodání a doprava.


Expediční doba Vaší objednávky je čas, za který Vámi objednané zboží vyrobíme, připravíme k odeslání a předáme dopravci.
V drtivé většině případů jsme schopni dohodnuté expediční doby dodržet (48 hodin).
Ve výjimečných případech může dojít ke zdržení, které nemůžeme z naší strany ovlivnit a které se vždy snažíme minimalizovat.
V případě změny expediční doby Vás budeme neprodleně kontaktovat.
Termín a způsob dodání Vašeho zboží je vybrán při objednání zboží.
Dodání firemní dopravou - zboží Vám zavezeme na adresu dle specifikace ve Vaší objednávce +-1hod dle Vašeho zadání doručovací doby.
V případě změny doručovací doby Vás budeme neprodleně kontaktovat.
Doručovací doba je čas, ve který Vám dopravce doveze Vámi vybrané zboží.
Osobní odběr – místem osobního odběru je Výrobna Don Bakery -  Zadní 723/0,Praha 14900 ,

Storno objednávky.


Objednávku můžete stornovat nejpozději 24 hodin před dodáním zboží, a to buď telefonicky,
nebo e-mailem na info@donbakery.cz. Stačí uvést jméno, e-mail, číslo objednávky a popis
objednaného zboží.


Reklamační řízení.


U potravinářského zboží typu dorty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka
poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.
Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální
prohlídkou při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit neprodleně při převzetí u dopravce nebo na
odběrovém místě.
Reklamace chuti, složení nebo jiných vnějších prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník
uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí
výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím
požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.
O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení v jednoduchých případech pověřený
pracovník firmy Donbakery s.r.o.
U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny opravou nebo výměnou zboží.
Převzetím zboží zákazník akceptuje bezvýhradně tyto podmínky.
Prodávající nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným složením výrobku
vyrobených či upravených podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy
zákazníkem požadováno.
Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník
fyzickým převzetím objednaných výrobků.
Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném
firmou Donbakery s. r. o., pro příjem reklamací.
Náš obchod je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii účtenky, popis závady, kompletní
výrobek.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů:


• Ztrátou dodacího listu, prodejního dokladu.
• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba.
• Svévolným upravením nebo pozměněním zboží.
• Mechanickým nebo jiným poškozením zboží.
• Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno
chlazené na náležitou teplotu)
• Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí.
• Zanedbáním péče o zboží.
• Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedených v reklamačních či
záručních podmínkách nebo v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití
nebo spotřebu obdobného zboží.
• Zboží bylo poškozeno živly. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
• Dále kupující nemá právo uplatnit záruky na vady, na které byl prodávajícím v době
uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva
uzavřena, o kterých musel vědět.
Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží
jiným či obdobným se srovnatelnými parametry.
Místo uplatnění reklamace
Kupující je povinen reklamované zboží dopravit na odběrové místo e-shopu Donbakery.cz: Výrobna Don Bakery -  Zadní 723/0,Praha 14900


Reklamace přepravních služeb.


Zboží je doručováno prostřednictvím firemní dopravy. Může se stát, že k Vám zboží dojde nevhodnou dopravou poškozeno.
U nás při expedici zásilky kontrolujeme, balíme je do vhodných obalů velice pečlivě a odesíláme v neporušeném stavu.


Při přebírání zboží proto prosím postupujte následovně:
• zboží vždy prohlédněte při převzetí před dopravcem.
• v případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný,...) nebo viditelného poškození zboží
sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky a odmítněte převzetí zásilky.


Bezpečnost a ochrana informací.
Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s
výjimkou situace související s prodejem.


V případě, že máte zájem o doplňující informace k Nákupnímu řádu Donbakery.cz nebo máte zájem
o úpravu některé z podmínek, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 776409026 nebo na
e-mail: info@donbakery.cz.